MEGA AANBIEDINGEN
 
DataPump
Datapump gebruiken

Voordat je met datapump een export maakt moeten de volgende zaken aangepast worden in de desbetreffende database:
-       De gebruiker die de export moet maken moet de juiste rechten krijgen
-       De directory waar de exports gemaakt moet worden zal vooraf gedefinieerd  moeten worden.  

Om de gebruiker de juiste rechten te geven moet de DBA eerste de volgende rechten in sqlplus toe kennen aan de gebruiker:
GRANT EXP_FULL_DATABASE to GEBRUIKERSNAAM;
GRANT IMP_FULL_DATABASE to GEBRUIKERSNAAM;  

Vervolgens moet de DBA in de database aangeven waar de exports bewaard moeten worden. Dit doet de DBA in sqlplus met de volgende commando:

CREATE DIRECTORY DIRECTORYNAAM AS 'C:\user\datafile\datapump’ ;
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY DIRECTORYNAAM to GEBRUIKERSNAAM ; 

Maken van een export:

expdp GEBRUIKERSNAAM / WACHTWOORD @DATABASENAAM FULL=y DIRECTORY= DIRECTORYNAAM DUMPFILE=EXPORT_NAAM.dmp LOGFILE=EXPORT_NAME.log 

Maken van een import:

impdp GEBRUIKERSNAAM / WACHTWOORD @DATABASENAAM FULL=y DIRECTORY= DIRECTORYNAAM DUMPFILE=IMPORT_NAAM.dmp LOGFILE=IMPORT_NAAM.log  

Alle vetgedrukte woorden dienen vervangen te worden met de gewenste waarde.

Meer informatie