MEGA AANBIEDINGEN
 
Users
Temporary tablespace voor gebruiker aanpassen

Om de temporary tablespace voor gebruikers aan te passen kan je de onderstaande query gebruiken:

alter user scott temporary tablespace temp;

temp kan vervangen worden met een andere temporary tablespace.

Meer informatie
Default tablespace wijzigen voor gebruikers

Om de Default tablespace voor gebruikers aan te passen kan je de onderstaande query gebruiken:

alter user scott default tablespace system;

System kan vervangen worden met een andere tablespace.

Meer informatie
Rechten afpakken van gebruikers

Om rechten af te pakken van gebruikers kan je de onderstaande query gebruiken:

REVOKE DBA FROM scott;

DBA kan je vervangen met de gewenste rechten bijv:
- connect
- resource
- EXP_FULL_DATABASE
- IMP_FULL_DATABASE

Meer informatie
Rechten geven aan gebruikers

Om rechten geven aan gebruikers kan de onderstaande query gebruiken:

GRANT DBA TO scott;

DBA kan je vervangen met de gewenste rechten bijv:
- connect
- resource
- EXP_FULL_DATABASE
- IMP_FULL_DATABASE

Meer informatie
De huidige user zien

Om de huidige ingelogde user te zien kan je de onderstaande query gebruiken:

SELECT user FROM dual;

Meer informatie
Oracle gebruiker aanmaken

Om een oracle gebruiker aan te maken moet je de volgende query gebruiken:

CREATE USER scott2 IDENTIFIED BY tiger2;

Meer informatie