MEGA AANBIEDINGEN
 
Tablespaces
Grootte van database zien

Om te achterhalen hoeveel data in de database aanwezig is kan je de onderstaande query gebruiken:

select sum(bytes)/1024/1024 "Meg" from dba_data_files;

Meer informatie
Tempfile verwijderen

Om een tempfile te verwijderen kan je de onderstaande query gebruiken:

ALTER DATABASE TEMPFILE '/u01/oradata/orcl_temp1_01.dbf' DROP;

Meer informatie
Temporary tablespace aanmaken

Om een TEMPORARY tablespace aan te maken inclusief een datafile kan je de onderstaande query gebruiken:

CREATE TEMPORARY TABLESPACE temp1 TEMPFILE '/u01/oradata/orcl_temp1_01.dbf' SIZE 100M;

Meer informatie
Naam van een tablespaces aanpassen

Om de naam van een tablespace aan te passen kan je de onderstaande query gebruiken:

ALTER TABLESPACE tablespace_naam1 RENAME TO tablespace_naam2;

Meer informatie
Datafile grootte aanpassen

Om de grootte van een bestaande datafile aan te passen kan je de volgende query gebruiken:

ALTER DATABASE DATAFILE 'bestandsnaam' RESIZE 100M;

Meer informatie
Tablespace aanmaken

Om een tablespace aan te maken inclusief een datafile kan je de onderstaande query gebruiken:

CREATE TABLESPACE USERS DATAFILE '/oradata/orcl/users1.dbf' SIZE 100M;

Om de tablespaces autoextentable te maken kan je de volgende query gebruiken:

CREATE TABLESPACE USERS DATAFILE '/oradata/orcl/users1.dbf' SIZE 10M autoextend on next 10m maxsize 100m;

Meer informatie
Datafile toevoegen aan een tablespace

Om een datafile aan een tablespace toe te voegen kan je de onderstaande query gebruiken. Hiermee geef je de database een vaste grootte van 100MB.

ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE '/oradata/orcl/users1.dbf' SIZE 100M;

Om een datafile toe te voegen die vervolgens zelf kan groeien moet je de onderstaande query gebruiken. Deze datafile zal eerst 10Mb worden. En elke keer met 10MB groeien als dat nodig is met een maximum van 100MB:

ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE '/oradata/orcl/users1.dbf' SIZE 10M autoextend on next 10m maxsize 100m;

Meer informatie