MEGA AANBIEDINGEN
 
Top 10 oracle tips van vandaag
Opatch gebruiken
Opatch

Om Opatch te gebruiken moet je twee handelingen uitvoeren.
1- Eerst moet je de oracle home aangeven bijv. SET ORACLE_HOME=E:\oracle\db10g
2- Ga naar de opatch directory in je oracle home en toets opatch

Om te zien welke patches allemaal geinstalleerd zijn in de oracle home geef je de volgende commando op:  opatch lsinventory

Meer informatie
Archiving aanzetten
Archiving

Om de archiving aan te zetten moet je de volgende stappen uitvoeren:

1- Shutdown immediate
2- startup mount
3- alter database archivelog
4- alter database open

Meer informatie
Zien of er invalid objects in de database aanwezig zijn
Invalid objects

Om te zien of er invalid objects in de database aanwezig zijn kan je de onderstaande query gebruiken:

select owner,object_name,object_type from dba_objects where status='INVALID';

Meer informatie
Pfile maken vanuit een spfile
Spfile en Pfile

Om een pfile ta maken van een spfile kan je de volgende query gebruiken:

Create pfile from spfile;

Default locatie voor Pfile en Spfile =
windows    \oraclehome\database
Linix       /oraclehome/dbs

Meer informatie
Tempfile verwijderen
Tablespaces

Om een tempfile te verwijderen kan je de onderstaande query gebruiken:

ALTER DATABASE TEMPFILE '/u01/oradata/orcl_temp1_01.dbf' DROP;

Meer informatie
Datafile grootte aanpassen
Tablespaces

Om de grootte van een bestaande datafile aan te passen kan je de volgende query gebruiken:

ALTER DATABASE DATAFILE 'bestandsnaam' RESIZE 100M;

Meer informatie
Schema export maken
Export / Import

Om een schema export te maken kan je de volgende query gebruiken:

exp username/password@database FILE=BESTANDS_NAAM.dmp LOG=LOG_NAAM.log buffer=40000000 consistent=y owner=SCHEMA_NAAM

Meer informatie
Oracle gebruiker aanmaken
Users

Om een oracle gebruiker aan te maken moet je de volgende query gebruiken:

CREATE USER scott2 IDENTIFIED BY tiger2;

Meer informatie
Datafile toevoegen aan een tablespace
Tablespaces

Om een datafile aan een tablespace toe te voegen kan je de onderstaande query gebruiken. Hiermee geef je de database een vaste grootte van 100MB.

ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE '/oradata/orcl/users1.dbf' SIZE 100M;

Om een datafile toe te voegen die vervolgens zelf kan groeien moet je de onderstaande query gebruiken. Deze datafile zal eerst 10Mb worden. En elke keer met 10MB groeien als dat nodig is met een maximum van 100MB:

ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE '/oradata/orcl/users1.dbf' SIZE 10M autoextend on next 10m maxsize 100m;

Meer informatie
Maken van een Full export
Export / Import

Om een Full export te maken kan je de volgende query gebruiken:

exp username/password@database FULL=y FILE=BESTANDS_NAAM.dmp LOG=LOG_NAAM.log buffer=40000000 consistent=y

Meer informatie